San Juan Aposento Airport

ICAO sign: SPAO

IATA sign: N/A

Airport name:

San Juan Aposento further information

San Juan Aposento airport is at a height of 0000 feet above sea level

Country : Peru

Weather data

No detailed weather data found for San Juan Aposento airport