Kazeroun Airport

ICAO sign: OISK

IATA sign: N/A

Airport name:

Kazeroun further information

Kazeroun airport is at a height of 0000 feet above sea level

Country : Iran

Weather data

No detailed weather data found for Kazeroun airport